DZISIAJ MAMY

ZESPÓŁ DS. BUDOWNICTWA, OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PDF Drukuj Email

Do zakresu działania Zespołu d. s. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa należą sprawy obiektów i robót budowlanych służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz stosowania i przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, obejmującej:
a) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami ustawy Prawo budowlane, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę,
b) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

2) współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz kontroli państwowej obejmującej w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.

3) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach zadań i kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

5) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

6) prowadzenie ewidencji w ramach kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji:
a) decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
b) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pracą zespołu ds. Budownictwa, Obronności i Bezpieczeństwa. kieruje Kierownik Zespołu

Kierownik Zespołu:
1 / opracowuje projekty planów kontroli i inspekcji,

2 / przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności Zespołu wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i inspekcji w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora,

3/ wykonuje inne zadania zlecone przez Wojewódzkiego Inspektora.

Podczas nieobecności Kierownika Zespołu zastępuje go pracownik Zespołu, wyznaczony przez Kierownika.

 

OCENA PORTALU

SONDA
 

ODWIEDZINY

Dzisiaj1
Wczoraj0
W tygodniu1
W miesiacu1
Wszystkie4384

VCNT - Visitorcounter

ODWIEDZINY ON-LINE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości