WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
    INSPEKCJI HANDLOWEJ
            w SZCZECINIE
PRACUJEMY DLA PAŃSTWA OD PONAD 60 LAT
 DBAMY O
 BEZPIECZEŃSTWO
 KONSUMENTA
 KONTROLUJEMY JAKOŚĆ I
 OZNAKOWANIE PRODUKTÓW
 POMAGAMY W
 ROZSTRZYGANIU
 SPORÓW
Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

- Należy czytać wszelkie dokumenty przed ich podpisaniem (pamiętając także o informacjach pisanych małym drukiem).

- Pamiętajmy, że zakupiony towar bez wad, czyli pełnowartościowy nie podlega zwrotowi– możemy go zwrócić, oddać lub wymienić tylko za zgodą sprzedawcy, ale jest to wyłącznie jego dobra wola , a nie obowiązek. Dlatego przed zakupem zawsze się zastanówmy, czy jest on nam potrzebny, dopytajmy się o wszystkie jego wła ściwości, żebyśmy później mieli mniej problemów.

- Reklamacja towaru może być zgłoszona na piśmie lub ustnie. Jednak w przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, jest obowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i poinformować konsumenta o sposobie jej załatwienia. Pamiętajmy jednak, że korzystniejsze dla nas jest składanie reklamacji w formie pisemnej.

- Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć do rozpatrzenia naszej reklamacji, wówczas sporządzamy w 2 egzemplarzach pismo reklamacyjne; kopię z dowodem nadania zachowujemy dla siebie; co nam się przyda, gdy będziemy jednak chcieli dochodzić swoich racji przed sądem.

- Pamiętajmy o zachowaniu paragonu – jego brak może znacznie utrudnić a nawet uniemożliwić ewentualne reklamowanie towaru.  

GWARANCJA w ujęciu nowych przepisów, to uprawnienie udzielane kupującemu przez gwaranta (producent, sprzedawca) polegające na przyjęciu odpowiedzialności przez tegoż gwaranta za właściwości sprzedanego towaru konsumpcyjnego, określone w oświadczeniu gwaranta (dokument gwarancyjny, reklama)

 

Czytaj więcej...

Zdarza się, że do Inspekcji Handlowej trafiają skargi od niezadowolonych klientów komisów. Problem w zarysie przedstawia się najczęściej w sposób następujący. Konsument postanawia zakupić w komisie używany towar. W domu okazuje się, że sprzęt nie działa bądź działa nieprawidłowo. Klient zgłasza się do komisu żądając uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca (komisant) z rozbrajającą szczerością oświadcza, że nic go to nie obchodzi, gdyż trzeba być wybitnie naiwnym, aby przypuszczać, że można skutecznie zareklamować coś, co zostało kupione w komisie. Zdaniem sprzedawcy jest to sprzęt używany, a taki, jak wszyscy wiedzą, żadnym reklamacjom, nie podlega. Ponadto komisant pcha klientowi przed oczy wywieszkę w komisie, na której wyraźnie widnieje napis: „towar używany nie podlega reklamacji”.

Czytaj więcej...

W oznakowaniu artykułów spożywczych wprowadzający są zobowiązani podawać różne wymagane przepisami informacje. Jedną z takich informacji jest data ważności. Kupując artykuły spożywcze możemy spotkać się z różnymi sposobami przedstawienia daty ważności, co uzależnione jest m.in. od trwałości danego artykułu. Analizując opisy na opakowaniu może spotkać się z „datą minimalnej trwałości” i „terminem przydatności do spożycia”.

Czytaj więcej...

Zapewne każdemu zdarzyło się, w czasie wizyty w sklepie, potknąć się, czy potrącić ramieniem półkę z towarami. Nie ma problemu, jeżeli w wyniku takiego drobnego potrącenia, nic się nie wydarzy tzn. nie ucierpimy my sami lub towar umieszczony na półkach. Gorzej, gdy małe potknięcie, spowoduje lawinę słoików z musztardą, czy pulpetami. Niedawno słyszałem o pewnej Pani, która będąc w sklepie zahaczyła torbą o regał i zrzuciła kilka słoików z dżemem. Słoiki stłukły się, a sprzedawca zażądał od pechowej klientki zapłaty za zniszczony towar. Pani odmówiła, twierdząc, iż przejścia w sklepie są zbyt wąskie i nie sposób się przecisnąć, nie zrzucając, przy okazji, towaru z półek.

Czytaj więcej...